Năm 2010, Vietfriend hình thành.
Vietfriend là ngôi nhà chung của những người trẻ tuổi, năng động và sáng tạo. Sự gắn kết giữa các thành viên trong Vietfriend dựa vào giá trị của tình bằng hữu.
Ba yếu tố tạo sự khác biệt của Vietfriend là: Sự tận tâm, ý tưởng và giải pháp độc đáo. Mỗi một chương trình do Vietfriend đảm nhận đều mang lại hiệu quả cao, tạo ấn tượng tốt đẹp mà không phụ thuộc vào quy mô hay ngân sách thực hiện.
Chúng tôi biết tạo cảm hứng và niềm đam mê trong công việc. Vietfriend luôn là đối tác tin cậy và đồng hành cùng quý khách.

Vietfriend has been operating since 2010.
Vietfriend is a home for all of creative, professinal and young persons. The cooperate of each member based on the Vietfriend value that is friendship.
Three factors make Vietfriend different from others are: conscientious, innovation and unique solutions. Any project, Vietfriend committees to bring the best results, the best impressions, independently with the limited budget or attendants to our clients.
We create working enthusiastic and spirit to our clients. Vietfriend is the reliant partner and always cooperate with clients.